Informatie

Foto door Udo Ockema

Recent zijn we in Skoatterwâld gestart met het opzetten van nieuwe en het op elkaar laten aansluiten (op beheerdersniveau) van bestaande1 WhatsApp-buurtpreventiegroepen in de wijk (WABP). Het initiatief is opgestart vanuit de wijkraad Skoatterwâld en we werken samen met de gemeente Heerenveen, politie en de overkoepelende buurtpreventie in Heerenveen.

Waarom buurtpreventie?

Een WABP-groep is een groep in de app WhatsApp2 waarin buurtbewoners elkaar kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van de WABP-groep een succes te maken. Naast samenwerking binnen de groep zien wij ook dat contact tussen nabijgelegen groepen van belang is. Een kwaadwillende zal na signalering zo snel mogelijk uit jouw buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met aangrenzende WABP-groepen via de beheerder belangrijk is. Buurtpreventie is een burgerinitiatief, voor burgers en door burgers. Door samen te werken maken we de buurt en wijk veiliger en leefbaarder.

Hoe werkt het in de praktijk?

Nadat je je hebt aangemeld, wordt je toegevoegd als deelnemer van de WABP-groep in jouw buurt. Zodra jij of iemand anders in de groep een verdachte situatie signaleert, bel je eerst 112 en meld je jouw waarneming. Daarna geef je aan de WABP-groep door waar je woont, wat de verdachte situatie is en dat 112 gebeld is. Daarna is het de beurt aan de anderen in de groep om mee uit te kijken, actie te ondernemen (alleen als je je zich veilig voelt) en te reageren in de WABP-groep. Deze methode heet de SAAR-methode:

  • Signaleer
  • Alarmeer (bel 112);
  • App de groep met daarbij je adres om je waarneming bekend te maken. Laat de groep ook weten dat 112 is gebeld;
  • Reageer door in de app contact met elkaar te houden over de verplaatsing van de verdachte door de wijk. Je kunt ook met meerdere personen naar buiten gaan en contact te maken met de persoon. Doe dit alleen als je je veilig voelt!

Zo ben je meteen op de hoogte wat er aan de hand is in jouw buurt en werk je mee aan het veiliger en leefbaarder maken van jouw buurt. Ook kan de politie via de beheerder meldingen doorgeven aan de groep.

De ervaring leert dat het om maximaal enkele berichten per maand gaat. De beheerders zorgen ervoor dat deze WABP-groep alleen gebruikt wordt waar hij voor bedoeld is.

Huisregels

De huisregels zijn op deze pagina te vinden.


1 De bestaande groepen zijn op de kaart te vinden.

2 WhatsApp is een berichtendienst op een smartphone die het mogelijk maakt om tekstberichtjes, foto's, korte video's en korte geluidsopnames met één of meer contacten te delen. Het is met whatsapp ook mogelijk om meerdere mensen in een gesprek uit te nodigen via een zogenaamde “WhatsApp groep”. Dit betekent dat op het moment dat je een berichtje stuurt, je dit direct met de hele groep deelt. Ook op het moment dat mensen in deze groep antwoorden, krijgt direct de hele groep dit te zien. Het versturen van berichtjes is in principe kosteloos. Voor meer informatie kijk op whatsapp.com.